Канцеларија за младе Градске општине Звездара oтворена je марта 2009. у сарадњи са Националном канцеларијом за младе.

Циљ отварања Канцеларије је спровођење омладинске политике која омогућује стварање услова у локалној средини за квалитетнији живот младих људи и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

У сагласности са политиком Министарства омладине и спорта и Националном стратегијом, омладинска политика Градске општине Звездара ће се спроводити кроз:

  • афирмацију младих и њихово укључивање у друштво,
  •  пружање подршке иницијативама и пројектима младих,
  • промовисање здравих стилова живота,
  • економско оснаживање младих,
  • информисање младих,
  • пружање могућности за квалитетно провођење слободног времена,
  • промовисање вредности толеранције, поштовања људских права и равноправности,
  • превенција деструктивног понашања младих,
  • промовисање волонтерског рада

Канцеларија за младе je, не само сервис чије се услуге могу добити, већ и место где млади учествују у креирању, планирању и вођењу активности.

У сарадњи са основним и средњим школама (директорима, наставним кадром и ђачким парламентима) и младима узраста од 15 до 35 година припремљен је предлог Локалне стратегије на основу ког ће се правити Акциони планови рада КЗМ, а све на основу одређених приоритета и проблема које су млади сами препознали и желе да учествују у решавању и изналажењу могућности за њихово превазилажење.

Потенцијални корисници КЗМ су ученици основних и средњих школа, студентска омладина, деца која живе у ученичким и студентским домовима, невладине организације, удружења младих, омладинске организације, ромска удружења, особе са инвалидитетом…

Канцеларија за младе Градске општине Звездара

Неродимска 2, тел.011/ 6759-533

e-mail: kzm.zvezdara@zvezdara.org.rs